Đội ngũ chuyên gia

Phạm Thị Minh Dương

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Trưởng khoa Lão, Phó trưởng Khoa Nội Nhi – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Bác sĩ CKII

Đỗ Thanh Hà

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Thạc sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Thị Phương Mai

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ CKI

bs-doan-hong-phuong

Doãn Hồng Phương

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Phó trưởng khoa Nội – Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bác sĩ CKI

Bác Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Trưởng khoa Nội, kiêm Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Phùng Hải Đăng

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Trưởng khoa Xương Khớp Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam

Lương y

bac-si-tran-thi-huong-lan

Trần Thị Hương Lan

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Phó Trưởng khoa Nội nội Cơ xương khớp – Viện Y dược học dân tộc.

Bác sĩ CKII

bac-si-do-thi-hien

Đỗ Thu Hiền

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ

Bác sĩ Phạm Phi Long

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên bác sĩ chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Quân y

Bác sĩ Phan Đình Long

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Phó trưởng khoa Ngoại Trung tâm Y tế Hàng không Việt Nam

Bác sĩ CKI

Bs-nguyen-thi-nhuan

Nguyễn Thị Nhuần

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Phó Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

bs-le-huu-tuan

Lê Hữu Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

 • 5

Nguyên Phó giám đốc Chuyên môn Trung tâm Công nghệ cao Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Bác sĩ CKII

Zalo
messenger